PārzinisSIA“Baltijas Biroju Serviss”, Reģ. Nr. 40103165665, juridiskā un faktiskā adrese: Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005, kontaktinformācija: info@labakie.lv.

Kādi dati tiek vākti?
SIA “Baltijas Biroju Serviss” ievāc IP adresi, no kuras piekļūstat šai tīmekļa vietnei, piekļuves datumu un laiku. Mēs izmantojam sīkfailus (cookies), nelielus teksta dokumentus, piemēram, apmeklējot vietnes sadaļas. Sīkfaili tiek īslaicīgi uzglabāti Jūsu datorā. Jūs varat veikt izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, lai tā neuzglabātu sīkfailus vai lai tos izdzēstu interneta pārlūkošanas sesijas beigās. Mūsu mājaslapas apmeklējuma rezultātā radušies dati tiek ievākti automātiski. Papildu dati tiek iegūti no Jūsu sniegtās informācijas mūsu vietnē un no sīkfailu izmantošanas.

Kam mēs izmantojam Jūsu datus?
Mēs tos izmantojam, lai sagatavotu, precizētu un pārvaldītu SIA “Baltijas Biroju Serviss” piederošo mājaslapu. Papildus tam mēs izmantojam Jūsu datus, lai identificētu nepareizu lietojumu un novērstu kļūdas, kā arī, ja tas nepieciešams, informācijas nodošanai valsts institūcijām, kurām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt.

Jūsu tiesības:

  • informēšana;
  • kļūdu labošana;
  • iebildumi;
  • izdzēšana;
  • ierobežošana;
  • datu pārsūtīšana;
  • atteikšanās.

Ja Jums ir kādi jautājumi par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļas darbinieku, rakstot uz e-pasta adresi info@labakie.lv.

SIA “Baltijas Biroju Serviss” ir ieviesis tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka mājaslapās apstrādātie personīgie dati tiek nodrošināti ar pēc iespējas lielāku drošības līmeni. Tomēr datu pārraide internetā principā rada drošības “spraugas” un attiecīgi nav iespējams garantēt pilnīgu drošību.

Kādus datus mēs ierakstām un kā mēs tos izmantojam?
Mēs ierakstām IP adresi, no kuras piekļūstat mūsu vietnei, pieejas dienu un laiku.
Šādā veidā ierakstīti dati tiks izmantoti datu drošībai un Jūsu aizsargāšanai pret uzbrukumiem mūsu vietnes infrastruktūrai, kā arī statistikas analīzei.
Šie dati netiks izmantoti, lai izveidotu individuālus lietotāju profilus, un tie netiks nodoti trešajām pusēm.

Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko var izmantot tīmekļa vietnēs, lai lietotāja pieredzi padarītu efektīvāku. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu konkrētus piedāvājumus. Sīkfaili ir nelieli datu dokumenti, kas tiek saglabāti uz Jūsu datora. Tie ļauj mums noteikt, vai Jūs jau iepriekš esat no tā paša datora apmeklējis vietni.

Sesijas sīkfaili ir sīkfaili, kas Jūsu datorā saglabājas tikai interneta sesijas laikā un kuri ir nepieciešami transakcijām. Šie sesijas sīkfaili kalpo vienīgi tam, lai kontrolētu savienojumu un navigāciju, kā arī padarītu mūsu vietnes izmantošanu lietotājam draudzīgāku. Sesijas sīkfaili tiks izdzēsti, kad Jūs pārtrauksiet pārlūkprogrammas sesiju.

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org.uk. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Netiks ierakstītas nekāda cita personiska informācija, ja vien to nebūsiet sniedzis brīvprātīgi.

Mūsu interneta vietnē var būt dotas saites uz citām interneta mājaslapām, uz kurām neattiecas šeit atrunātā konfidencialitātes politika. Apmeklējot jebkuru interneta mājaslapu, iesakām vispirms iepazīties ar tās konfidencialitātes politiku.

Datu apstrādes vieta
Jūsu dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā.

Datu drošība
Jūsu datu aizsardzībai mēs esam ieviesuši plašus tehniskus un organizatoriskus risinājumus, kas noteikti EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Fizisko personu datu apstrādes likumā.

Datu tālāka nodošana
Mēs tālāk nodosim datus, kurus valsts iestādes pieprasa normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei. Cita veida dati netiek nodoti trešajām personām.

 .